Om oss

Vision

Vår vision är att skapa ett enklare dagligt liv och bättre livskvalitet för alla.

Vi strävar efter att bygga upp väldig goda och långa relationer med våra kunder och medarbetare.

Mission

Vår mission är att genom våra tjänster förbättra våra kunders livskvalitet och förenkla deras dagliga liv. Estra Care är engagerad i att leverera de tjänster som våra kunder vill ha, samt lyssna och vara lyhörda på deras önskemål och behov.

Vi är också engagerad av att leverera en konsekvent och högkvalitetsjobb samt att vara professionell i vårt arbete. Vi är dedikerade i att alltid utföra våra tjänster med extra omtänksamhet, ärlighet och integritet i alla aspekter av vår verksamhet.

Vår målsättning är att överträffa kundernas förväntningar och se till att kunderna alltid är nöjda.

Våra värderingar

Våra värderingar fungerar som riktlinjer i vårt arbete.

Omtanke

Vi är hjärtliga och behandlar våra kunder och medarbetare med respekt, uppskattning, vänlighet och artighet. Vi lyssnar på våra kunder och medarbetare och anpassar våra handlingar.

För oss är det viktigt att vi ska kunna hjälpa våra kunder i deras dagliga liv och kunna ge dem mer tid till andra saker som är viktigare för dem. Vi vill att våra kunder upplever att vi utför vårt jobb med omtanke. Vi behandlar kundens egendom medstörsta omsorg.

Vi ser till att våra kunder, kundernas egendom och medarbetare är trygga och säkra.

Inom vår organisation arbetar vi som ett team och stödjer och hjälper varandra.

Integritet

Vi är engagerade i att upprätthålla ärlighet och öppenhet till våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi är pålitliga och håller vad vi lovar.Vi är medvetna om vårt ansvar och agerar i enlighet därmed.

Kundservice-orienterad

Våra kunder står i fokus för allt vi gör. Vi lyssnar aktivt på våra kunders behov och önskemål och gör vårt bästa för att ge en utmärkt service. Vi är engagerade i att göra saker rätt och överträffa kundernas förväntningar. Vi arbetar hårt för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda med vår service.