Hantering av personuppgifter inom Estra Care AB ("Estra Care")

Din personliga integritet är viktig för Estra Care. De personuppgifter som samlas in om dig eller som du lämnar till Estra Care lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Denna informationstext förklarar hur Estra Care hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Informationen vänder sig till dig som:
     • Är kund hos oss
     • Leverantör
     • Samarbetspartner
     • Deltar i våra marknadsaktiviteter, events eller kundundersökningar
     • Söker jobb hos oss
     • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier
     • Anställd av Estra Care
     • När du kommunicerar med oss, till exempel via vår kundservice, hemsida, sociala medier, telefon, etc.

Om du har frågor om hur Estra Care hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner i denna informationstext.

1. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Estra Care AB, Org.nr. 559146-8615.

2. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig,
t ex namn, personnummer, adress, e-postadress eller IP-adress.

Personuppgifter kan inhämtas från en kund, genom kundens användning av tjänster och från externa källor, till exempel från offentliga och privata register eller av tredje part.

De personuppgifter som Estra Care hanterar kommer från:
• Dig själv, till exempel när du bokar/beställer tjänsten, när du kommunicerar med oss, söker jobb/anställd hos oss, etc.
• Annan person/part, som bokat och betalat tjänsten åt dig.
• Tjänsteförmedlare
• Betalförmedlare och autentiseringstjänster som verifierar din betalning.
• Samarbetspartners
• Upplysningsföretag eller offentliga/privata register, när vi till exempel registrerar och uppdaterar information om ditt namn
och adress i vårt kundregister. Detta för att vara säkra på att vi har korrekta uppgifter om dig.
• Din dator, telefon eller annan enhet när du använder våra digitala kanaler och hemsidan.
• Estra Care, när vi skapar uppgifter som kopplas till dig, till exempel kundnummer, bokningsnummer, anställningsnummer etc.

3. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Här är en beskrivning på vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål.

3.1. När du bokar/beställer en tjänst eller när du är kund hos Estra Care
Du kan boka/beställa en tjänst via telefon, e-post, hemsida eller personligt möte med en av Estra Care:s personal. När du bokar/beställer en tjänst eller tecknar ett avtal och blir kund hos Estra Care eller när du tecknar ett avtal på vägnar av din arbetsgivare hanterar vi:
• Uppgifter som du själv lämnar till Estra Care till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
• Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från upplysningsföretag eller offentliga/privata register.
• Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system.
• Uppgifter som du lämnar till oss när du deltar i undersökningar (t.ex. via enkäter och intervjuer eller per telefon)

Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller ditt barn, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

Vi hanterar dina personuppgifter:
• I den utsträckning som behövs för att kunna leverera tjänsten i enlighet med avtalet och administrera kundengagemang.
• För att kunna identifiera dig och ge bra service t.ex. när du kontaktar oss och vill få hjälp med något eller om du har en fråga om en faktura.
• För att kunna hantera din betalning.
• För att kunna ansöka om RUT-avdrag hos Skatteverket och begära utbetalning för rutarbete.
• För att kunna ge dig viktig information och fördelaktiga erbjudanden.
• För bokföringsändamål.
• För marknadsförings- och statistiska ändamål.

Rättslig grund för behandlingen:
• Rättslig grund för behandlingen är att den är nödvändig för administration och fullgörande av avtal,
• Estra Care har en rättslig förpliktelse.
• Estra Care:s rättmätiga intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än kundens behov av skydd för lämnade personuppgifter.
• När du tecknar ett avtal på vägnar av din arbetsgivare, Estra Care AB:s rättmätiga intresse av att hantera avtal med de registrerades arbetsgivare väger tyngre än de
registrerades behov av skydd för lämnade personuppgifter.

Lagringstid:
• Estra Care sparar dina personuppgifter så länge avtalet består och tre år därefter för marknadsföringsändamål.
• När du tecknar ett avtal på vägnar av din arbetsgivare sparar Estra Care dina personuppgifter så länge avtalet består och ett år därefter för marknadsföringsändamål.
• Personuppgifter som förekommer i verifikationer m.m. sparas i 7 år enligt bokföringslagen.

3.2. När du kommunicerar med oss
Du kan kommunicera med Estra Care på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, hemsida, i samtal med oss, sms, telefon och e-post. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:
• Namn och kontaktuppgifter t.ex. telefonnummer och e-postadress.
• Din fråga, dina synpunkter eller information om ditt ärende.
• När du använder vår webbplats och våra e-tjänster och har haft tekniska problem kan du anmäla det tekniska problemet till oss t.ex. via e-post eller telefon. När du skickar en
felanmälan hanterar vi de uppgifter som du själv lämnar till oss och information om din användning av hemsidan och e-tjänsten samt beskrivning av det felet som uppstått.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Kunna besvara på dina frågor och hantera ditt ärende, t.ex. om du har frågor om de tjänster vi erbjuder eller hantera ett klagomål.
• Kunna förbättra våra tjänster och den information som vi publicerar via vår hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

Rättslig grund för hanteringen:
• Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid:
• Om du inte är kund hos oss sparar vi dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

*Om du är kund hos oss eller när du har tecknat ett avtal på vägnar av din arbetsgivare se också punkt 3.1 for mer info om hur vi behandlar dina personuppgifter.

3.3. När du deltar i kundundersökningar eller på aktiviteter och events
När du deltar i våra kundundersökningar (t.ex. via enkäter, intervjuer eller per telefon) eller när du deltar på våra aktiviteter/events (t.ex. seminarier, tävlingar, kampanjer, filmade intervjuer, etc.) hanterar vi:
• Uppgifter som du själv lämnar till Estra Care, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Administrera aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig.
• För att kunna ge dig utmärkt service & för att vi skall få en bättre förståelse för vad våra kunder tycker om vår service, priser och kundupplevelse.
• Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
• Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen:
• Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning).
• Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid:
• Vi sparar dina uppgifter upp till 6 månader från undersökningen/aktiviteten.

*Om du är kund hos oss eller när du har tecknat ett avtal på vägnar av din arbetsgivare se också punkt 3.1 for mer info om hur vi behandlar dina personuppgifter.

3.4. När du är anställd av Estra Care
När du blir, är eller har varit anställd av Estra Care hanterar vi:
• Uppgifter som du själv lämnar till oss som t.ex. namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive efonnummer och e-postadress.
• Kontaktuppgifter till närmast anhörig.
• Kontouppgifter för löneutbetalning.
• Uppgifter om försäkringar.

Vi hanterar dina personuppgifter för:
• Att kunna administrera anställningsförhållandet, avtalsförsäkringar och tjänstepension.
• För lönehantering och bokföringsändamål.

Rättslig grund för hanteringen:
• Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din anställning hos Estra Care.
• Estra Care har en rättslig förpliktelse att behandla uppgifterna.

Lagringstid:
• Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år.
• Namn, personnummer och anställningstid raderas inte.

3.5. När du söker jobb hos Estra Care
När du söker jobb hos Estra Care hanterar vi:
• Uppgifter som du själv lämnar till Estra Care, inklusive namn och kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress).
• Information om din arbetslivserfarenhet, utbildning och andra information som du har skrivit i den cv:n som du lämnar till oss.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Kunna behandla din ansökan.

Rättslig grund för hanteringen:
• Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera din ansökan (intresseavvägning).

Lagringstid:
• Vi kommer att behålla din ansökan och spara dina personuppgifter så länge vi anser att din är ansökan relevant för oss och i upp till 6 månader efter avslutat ansökningsprocess.

3.6. När du besöker och använder Estra Care:s hemsida
När du besöker och använder vår hemsida www.estracare.se hanterar vi:
• Uppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter, bokningsinformation) som du själv lämnar till oss till exempel vid bokning av en tjänst, när du bokar ett kostnadsfritt besök eller när du
skickar en förfrågan via hemsidan. Vi samlar också statistik om hur många besökare som har bokat på varje tjänst på hemsidan. Se punkt 3.1 for mer info om vilka uppgifter vi
behandlar när du bokar/beställer en tjänst.
• Information om dina besök och hur du använder vår hemsida, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se https://estracare.se/?/cookies

Vi hanterar dina personuppgifter:
• För att kunna besvara dina frågor, hantera ditt ärende eller ge dig support när du upplever tekniska problem på vår webbplats och våra e-tjänster.
• För att kunna förbättra och vidareutveckla innehåll, navigation och struktur på vår webbplats och så att vi kan kontinuerligt förbättra vår webbplats för dig som besökare.
• För statistiska ändamål och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Rättslig grund för hanteringen:
• Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning).

Lagringstid:
• Om du inte är kund hos oss sparar vi dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

*Om du bokar/beställer en tjänst se också punkt 3.1 for mer info om hur vi behandlar dina personuppgifter.

3.7. När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund:
• När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

5. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Estra Care säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.
Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
• Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller IT-tjänster, molntjänster, lagringstjänster, webbanalystjänster, fakturering/bokföringstjänster och andra
IT leverantör.
• Samarbetspartners
• Redovisningsbyrå
• Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut, som t.ex. Skatteverket.
• Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Estra Care:s räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss.
Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner i denna informationstext.
• Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att ta del av de uppgifter som vi har registrerat om dig och få ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
• Begära rättelse – om du av något skäl skulle anse att dina uppgifter är felaktiga eller på något annat sätt missvisande har du rätt att kontakta Estra Care för rättelse.
• Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna. I vissa fall kan din begäran nekas, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att
fullgöra vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina
personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
• Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter
som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: www.datainspektionen.se
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss.
Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

8. Direktmarknadsföring
Du har rätt att när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vidtas för att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till dig. Du invänder genom att skicka din begäran till den postadress eller e-postadress som du hittar under ”kontaktuppgifter”. Din begäran skall innehålla namn och personnummer/kundnummer.

9. Kontaktuppgifter
Estra Care AB (org. nr. 559146-8615) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Estra Care AB
c/o Ester Hansén
Hasselgatan 31, 194 37 Upplands Väsby
E-post:

I din begäran önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer.
Vi kommer att kontakta dig om vi behöver ytterligare information.

10. Uppdateringar av denna information
Denna information kan komma att uppdateras/ändras. Senaste versionen finns alltid publicerad på vår webbplats www.estracare.se.